@shider_store مارا در اینستاگرام دنبال کنید

sigmatauhealthscience سیگماتاو

شرکت سیگماتو - Alfasigma Group، یکی از بزرگترین شرکت های داروسازی ایتالیایی، شرکت بین المللی داروسازی است که در زمینه تحقیق، توسعه و بازاریابی درمان های نوآورانه و موثر برای بهبود رفاه و کیفیت زندگی انسان سرمایه گذاری می کند
رهبر جهانی در متابولیسم سلولی انسان و شناخت نقش آن در حفظ سلامتی و ریشه های بیماری است
یک رویکرد منحصر به فرد و مبتنی بر تحقیق به توسعه محصول مصرفی را اعمال می کند
محصولات تولید شده به استانداردهای GMP
تمام مواد ایمن و علمی ثابت شده است
سابقه اثبات موفقیت تجاری در بازار مکمل های غذایی