دکتر عبیدی

لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی در سال 1352در زمینی حدود 15هزار مترمربع درکیلومتر 8 جاده مخصوص کرج توسط ایشان احداث شد که تا کنون نیز در حال فعالیت می باشد

کپسول فروفورت گاین دکتر عبیدی
180,000 ریال
موجود نیست