@shider_store مارا در اینستاگرام دنبال کنید

کیوتن - Q10

کیوتن یک آنتی اکسیدان قوی است که در غشای داخلی میتوکندری تمام بافت ها یافت می شود. و برای اولین بار توسط محققان در سال 1957 از میتوکندری گاو جدا شد. نام آن از کلمه "Ubiquitous" به معنای "حاضر در همه جا" گرفته شده است. کوآنزیم Q10 ترکیبی محلول در چربی با ساختمانی شبیه ویتامینK  می باشد.