@shider_store مارا در اینستاگرام دنبال کنید

چربی سوز - fat Burner

داشتن اندامی متناسب وابسته به سوزاندن چربی و کالری اضافه می باشد که در این میان می تواند از ورزش های هوازی مناسب برای چربی سوزی و یک رژیم غذایی مناسب و کمک گرفتن از برخی از ترکیباتی که به چربی سوزی کمک می کنند همچون کافئین کمک گرفت.