ویتامین A+D - Vitamin A+D

قطره AD از ۱۵ روزگی نوزاد به او داده می شود و معمولا برای نوزادان ۱۵ قطره در روز توصیه می شود