@shider_store مارا در اینستاگرام دنبال کنید

ویتامین A+D - Vitamin A+D

قطره AD از 15 روزگی نوزاد به او داده می شود و معمولا برای نوزادان 15 قطره در روز توصیه می شود