مولتی ویتامین - Multivitamin

مولتی ویتامین ها ترکیبی از ویتامین های محلول در آب و  چربی هستند که ویتامین های مورد نیاز بدن را تامین می کنند.