@shider_store مارا در اینستاگرام دنبال کنید

قلب و عروق - Cardiovascular

امروزه بیماری های قلبی- عروقی اهمیت بسیار یافته است زیرا به عنوان  اولین علت مرگ و میر در کشور های در حال توسعه شناخته شده است. مهمترين علت پيدايش بيماري هاي قلبي- عروقي، تصلب شرايين مي باشد. تصلب شرايين سبب مي شود كه سرخرگ های گوناگوني كه به قسمت های مختلف بدن خون رسانی می کنند، به تدريج سخت و تنگ گردند و توانايي آنها براي انتقال اكسيژن و مواد غذايي به سلول هاي بدن كاهش يابد.