@shider_store مارا در اینستاگرام دنبال کنید

ضد تعریق - anti-sweat

ضد تعریق ها گروهی از محصولات آرایش بهداشتی هستند که باعث کاهش میزان تعریق و بوی بد ناشی از آن می شوند .