آیا گلوکوزامین-کندروتین باعث افزایش  قند خون در افراد دیابتی می شود؟

تاثیر مکمل گلوکوزامین-کندروتین بر سطح هموگلوبین گلیکوزیلات در بیماران مبتلا به دیابت نوع۲

پیشینه مطالعه تاثیر مکمل گلوکوزامین بر دیابتی ها:

بدلیل استفاده مفرط از مکمل های گلوکوزامین برای درمان استئوآرتیت، جامعه پزشکی نسبت به اثرات سمی آن ابراز نگرانی کرد. از این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مکمل گلوکوزامین بر غلظت هموگلوبین در بیماران دیابتی است.

 

  • هدف از این مطالعه:  ارزشیابی اثرات احتمالی مکمل گلوکوزامین بر کنترل گلیسمیک در بیماران مبتلا به دیابت نوع۲
  • روش تحقیق : از نوع تصادفی و کنترل شده
  • گروه هدف مطالعه: کلینیک سرپایی دیابتی ها، جامعه آماری شامل زنان و مردان سالمند می باشد که اکثر آنها برای کنترل گلیسمی به مصرف ۱ یا ۲ دارو روی آورند.
  • مداخله: بیماران به مدت ۹۰روز ترکیبی از ۱۵۰۰ میلی گرم گلوکوزامین هیدروکلراید و ۱۲۰۰ میلی گرم کندروتین سولفات را مصرف کردند. و سطح قند خون آن ها قبل و بعد از شروع گلوکزآمین-کندروئیتن بررسی شد.

 

یافته های تاثیر مکمل گلوکوزامین بر دیابتی ها:

 از تعداد ۳۹ نفر بیمار مورد مطالعه ( ۴ نفر از بیماران از گروه درمان انصراف دادند و ۳ نفر مبتلا به نارسایی میوکاردیال، نارسایی قلبی مادرزادی و پرش عضله و ۱ نفر مبتلا به واکنش های منفی بود.) هیچ گونه عوارض جانبی از مصرف مکمل گلوکوزامین گزارش نشد و هیچ تغییری در کنترل دیابت مشاهده نگردید. میانگین غلظت هموگلوبین بین دو گروه قبل از درمان تفاوت معناداری را نشان نداد. غلظت هموگلوبین بعد از درمان بین دو گروه تفاوت معناداری را نشان نداد.

 

نتیجه کلی تاثیر مکمل گلوکوزامین کندروتین در بیماران دیابتی :

مصرف مکمل گلوکوزامین منجر به تغییر معنادار در متابولیسم گلوکز بیماران دیابتی نمی شود.{مصرف مکمل گلوکزآمین میزان قند خون را در افراد دیابتی بالا نبرد.}

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید