تاثیر پیلاتس برای تقويت مغز و بدن

بخش اصلی پیلاتس روی تنفس‌های عمیق و دستگاه گردش خون بدن متمرکز است، بنابراین بهترين فعاليت برای تحريک سيستم گردش خون، پاکسازی سموم و سلول‌های مرده از خون هستند. پيلاتس بر 6 اصل تمرکز، کنترل روی بدن، مرکزيت بدن، دقت، تنفس و جريان وريدی متمرکز شده است، هر روز از گوشه و کنار دنیا خبر از ابداع یک ورزش جدید به گوش می‌رسد. ورزش‌هایی که برخی از آنها یک نوع بازنگری در فرهنگ گذشته اقوام آن ناحیه بوده‌اند و برخی نیز ابداع علمی و جدیدی از حرکات ورزشی با هدف رسیدن به تناسب اندام، ورزیدگی یا هماهنگی بیشتر اندام‌ها هستند. آشنایی با هریک از این ورزش‌های نوین می‌تواند به ما کمک کند تا بتوانیم با اطلاعات جامع‌تر و با در نظر گرفتن توانایی‌ها، استعدادها و علاقه‌مندی خود یکی از آنها را برای انجام دادن انتخاب کنیم. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به ورزش پیلاتس که در دهه اخیر مخاطبان فراوانی را در بین مردم جهان پیدا کرده و بسیاری علاقه‌مند هستند تا از مبنا و فلسفه این ورزش مطلع شوند:

 

یک ورزش صدساله پیلاتس

بيش از يک دهه از معرفی ورزش پيلاتس (Pilates) و آغاز فعاليت رسمی و قانونی مربیان اين رشته در ايران میگذرد. امروزه پیلاتس به عنوان فعالیتی که در کنار تناسب اندام، تقویت قوای بدنی، عملکرد مغز، نیروی فکر و در پی آن انجام فعالیت‌های روزانه را بهبود می‌بخشد، هزاران نفر را به خود مشغول کرده است. اين رشته در ﺳﺎل١٩٢٠ ﺗﻮﺳﻂ "ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ" با نام علم کنترل بدن ﭘﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری شد و به سرعت در کشورهای پيشرفته‌ای مثل آلمان، آمريکا و بريتانيا مورد استقبال قرار گرفت. این ورزش تا سال 2005 از مرز کشورهای دیگر هم گذشت و حالا در بسياری از کشورهای دنیا پيلاتس ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ورزﺷﯽ ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ تبديل شده است.

 

فلسفه پیلاتس

روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از حرکات کنترل شده ورزشی است که با تمرکز بر روی تقویت انعطاف‌پذیری و قدرت در تمام اندام‌ها، ﺑﯿﻦ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ هارﻣﻮﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﻓﺮاد را در هر ﺳنی ﺑﺎﻻ ﻣﯽ‌ﺑﺮد. از این رو برای انجام تمرین‌های پیلاتس محدودیت سنی و جنسی وجود ندارد و همه افراد برای کاهش وزن، فرم دهی و اصلاح معایب اسکلت بدن ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻼتشان ﺣﺠﯿﻢ شده یا از بین برود، می‌توانند این حرکات را در هر مکان و زمانی انجام دهند.

پیلاتس چیست؟

پیلاتس ورزشی است که تمام تمرکز خود را بر روی پیشرفت بدن بر اساس توازن معطوف می‌کند و علاوه بر تاثیر مثبت روی ظاهر بدن، باعث ایجاد نشاط روحی نیز می‌شود. اين ورزش همچنين باعث لاغری، انعطاف‌پذیری، افزایش استقامت و قدرت بدنی می‌شود. اساس حرکات پیلاتس بر حدود 500 تمرین قرار دارد که وضعیت بدن، حرکت و تنفس را درگیر می‌کند. پیلاتس می‌تواند به عنوان ورزش اصلی، تمرین تکمیلی برای یک ورزش دیگر یا به عنوان روش توان‌بخشی به کار گرفته شود.

ژوزف پیلاتس درباره تاثير‌گذاری این ورزش می‌گوید: «‌شما بعد از ۱۰ جلسه پیلاتس، تفاوت را در ظاهرتان احساس خواهید کرد. بعد از ۲۰ جلسه، تفاوت را به چشم خواهید دید و بعد از ۳۰ جلسه، ظاهر و بدنی کاملا جدید خواهید داشت.»

 

از پاکسازی بدن تا تقويت سيستم ايمنی

زمانی که جوزف پیلاتس روی طراحی تمرینات این ورزش کار می‌کرد، بدن را مجموعه‌‌ای به هم پيوسته در نظرگرفته بود که می‌تواند با تمرينات ترکيبی پيلاتس به سلامتی و تندرستی برسد. ضمن اينکه به زیباسازی بدن، عضلاتی متوازن و خوش‌فرم در تمامی ‌نقاط بدن نيز توجه داشت‌. بعدها متخصصان در تحقيقاتی که روی اثرات پيلاتس بر بدن ورزشکار و کيفيت انجام کارهای روزانه‌اش انجام دادند، دريافتند که بخش اصلی پیلاتس روی تنفس‌های عمیق و دستگاه گردش خون بدن متمرکز است، از اين رو اين تمرينات بهترين فعاليت برای تحريک سيستم گردش خون و پاکسازی سموم و سلول‌های مرده از خون هستند. وقتی سیستم گردش خون درست کار کند، دیگر ارگان‌های بدن فعالیت‌هایشان ریتم طبیعی خواهد گرفت و بدن همواره انرژی کافی برای انجام کارهای روزمره خواهد داشت. ضمن اينکه با تمرکز بر دم و بازدم و تخليه انرژیهای منفی فرد به آرامش روحی و روانی دست میيابد. به مرور با انجام اين تمرينات توان ذهنی فرد در جهت پاکسازی افکار منفی بالاتر میرود.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه، اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد ﺧﻮن ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺮوق ﻟﻨﻔﺎوی بهتر ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و اﻳﻨﺪورﻓﯿﻦ‌ها (هورمون‌های دروﻧی آرام‌ﺑﺨﺶ) آزاد میﺷود. عملياتی که به تقويت ﺳﯿﺴﺘﻢ ایمنی بدن منجر خواهد شد.

 

درمان کمردردهای مزمن

جوزف پیلاتس معتقد بود که تنها راه فهمیدن سن واقعی بدن میزان قدرت و انعطاف‌پذیری طبیعی ستون فقرات و فیله‌های کمر بدن فرد در طول زندگی اوست. از اين رو تمرینات پیلاتس برای قوی‌تر شدن ستون فقرات بدن و فیله‌های کمری که علت اصلی کمر درد هستند طراحی شده‌اند. ﭘﯿﻼﺗﺲ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎسبی ﺑﺮای درﻣﺎن دردهای ﻣﺰﻣﻦ ﭘﺸﺖ و ﮐﻤﺮ اراﺋﻪ میدهد. به واﺳﻄﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺗﺮکیبی ﺗﻘﻮﻳﺖ‌کننده ﻋﻀﻼت، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻌﺎدل و آراﻣﺶ ﺑﺪن همراه ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺴﻤﺎنی، ﭘﯿﻼﺗس از دردهای ﭘﺸﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی میﮐﻨﺪ و در درﻣﺎن دردهای ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻤﺮ و ﭘﺸﺖ (ﻧﻪ دردهای ﺣﺎد) بسيار موثراﺳﺖ. تحقيقات جديد نشان می‌دهد که ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت پیلاتس همراه ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، مانع ابتلای افراد به ويژه بانوان به پوکی استخوان میشود‌.

 

ورزشی سازگار، بدون آسيب‌رسانی!

 پیلاتس به طور قابل‌توجهی نسبت به تمرین‌ های قدرتی سنتی که با دستگاه‌های بدن‌سازی انجام میشود آسیب‌رسانی کمتری دارد، زیرا از بدن خود شما برای مقاومت استفاده می‌کند و قدرت را از مرکز بدن تقویت می‌کند. همچنين از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در وضعيت‌های اﯾﺴﺘﺎده، ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﺪون طی ﻣﺴﺎﻓﺖ، ﭘﺮش و جهش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد آسيب‌های ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ را ﮐاهش می‌دهد. اين ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ در دامنه‌های ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺳﻪ وﺿﻌﯿﺖ نشسته، خوابيده و ايستاده ﺑﺎ اﺟﺮای ﺗﻨﻔس‌های ﻋﻤﯿﻖ و انقباض‌های عضلانی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌شود.

مهم‌ترین جنبه تمرین‌های پیلاتس آموزش چگونگی حرکات صحیح بدن، به عنوان مثال برخاستن و نشستن صحیح در زندگی روزمره است. جوزف پیلاتس به دنبال ارائه تمریناتی بود که اندام‌های بدن بیشترین کارایی و کمترین استهلاک را داشته باشد. در پیلاتس به دنبال داشتن عضلاتی قوی، انعطاف‌پذیر، متوازن و دارای کمترین استهلاک حرکتی و بیشترین میزان کنترل روی عضلات بدن هستیم و این ویژگی‌ها به خوبی در تمرینات پیلاتس گنجانده شده است.

 از اين رو اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان و زﻧﺎن در هرسنی ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ‌ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻧﺪام و وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮمی ﺟﺴﻤﺎنی ﺧﻮد هستند ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎنی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻳﮏ دوره ﻧﻘاهت میﺧﻮاهند دوﺑﺎره ﻳﮏ زﻧﺪگی ﺑﺎﻧﺸﺎط را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ يا ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎنی ﮐﻪ میﺧﻮاهند ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط دوﺑﺎره ﻓﻌﺎل و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻤﺎم کسانی که ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرهای روانی ﻧﺎشی از خستگی ﻳﺎ بيماریهای ﻧﺎشی از آن هستند با انجام اين تمرينات میتوانند قوای بدنی و فکری خود را تقويت کنند.

 

تفاوت پيلاتس با يوگا و ژيمناستيک

برخی افراد به دليل تشابه حرکات پيلاتس با يوگا، اين رشته ورزشی را از انواع يوگا معرفی میکنند. اين در حالی است که متخصصان اين حوزه معتقدند از آنجا که تمرکز يوگا بيشتر‌‌ روی افزايش قدرت و انعطاف‌پذيری ستون فقرات است،‌ بيشتر تمرينات به صورت ايستاده انجام میشود. اما پيلاتس بيشتر وريدهای شکمی، ماهيچه‌ها و انعطاف‌پذيری کلی بدن را مورد تمرکز قرار میدهد‌ و تمرينات بيشتر به صورت نشسته و خوابيده انجام میشود. ضمن اينکه پيلاتس بر 6 اصل که قبلا گفتیم متمرکز شده اما يوگا بر 5 اصل تمرين بدنی مناسب، تنفس صحيح، رژيم غذایی مناسب و تفکر مثبت استوار است.

 علاوه بر اين کارشناسان معتقدند اين ورزش را نمیتوان زيرمجموعه ژیمناستیک هم دانست. چرا که در پیلاتس تمام حرکات آرام، نرم و بدون درد انجام شده و تمام اعضای بدن به طور همزمان به کار گرفته می‌شود. در حالی که انجام حرکات ورزش ژیمناستیک معمولا با درد، سرعت و خستگی همراه است. در این ورزش برخلاف پيلاتس، روی یک عضله و سپس عضله‌ای دیگر کار می‌شود و به طور همزمان تمام عضلات به کار گرفته نمی‌شوند. بر خلاف پیلاتس، نمی‌توان ژیمناستیک را به طور روزانه و در هر مکانی انجام داد.

 

پيلاتس و سالمندان

سالمندی دوره‌ای است که با تغییرات فرسایشی تدریجی، پیش‌رونده و خودبه‌خودی در بیشتر دستگاه‌ها و عملکردهای فیزیولوژیک بدن همراه است. از این تغییرات، می‌توان به تغییرات در دستگاه‌های کنترل تعادل اشاره کرد که می‌تواند سالمندان را در معرض صدمات جدی ناشی از کاهش تعادل از جمله شکستگی‌های استخوانی قرار دهد. اين در حالی است که امروز تحقيقات نشان داده فعالیت منظم جسمانی و انجام حرکات پيلاتس در حفظ تعادل افراد ميانسال و سالمند موثر است.‌ همچنين اين ورزش میتواند اثرات يائسگی از جمله افسردگی در زنان را به حداقل برساند.

با انجام تمرین‌های پیلاتس، تمام عضلات بدن تقویت می‌شوند و دردهای مفصلی کاهش می‌یابد. همچنین با اجرای تنفس‌های صحیح دم و بازدم، توان و حجم ریوی فرد افزایش می‌یابد. از آنجا که فرد در تمام مدت انجام حرکات پیلاتس کاملا روی تنفس و انقباض‌ها و کشش‌های عضلانی خود کنترل دارد این امر باعث افزایش تمرکز فکری و حضور ذهن می‌شود. این ورزش مفید با آرتروز، پوکی استخوان و اضافه وزن در دوره سالمندی مقابله می کند.

مقالات بیشتر >>>>

چگونه پیاده روی صحیح  کنیم

 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید