گنوسیس

تولید شرکت گنوسیس ایتالیا به‌سفارش شرکت اشبال شیمی
«اس-آدنوزیل ال-متیونین» (آدومدز®) یک ماده طبیعی بوده که در سلول‌های بدن یافت می‌ شود. این ماده متابولیت مستقیم آمینواسید ضروری ال-متیونین بوده و در بسیاری از واکنش ‌های بیوشیمیایی مهم بدن، نقش دارد. در واقع در سلامت سیستم ایمنی، نگهداری غشاهای سلولی، تولید و تجزیه مواد شیمیایی موجود در مغز از قبیل سروتونین، ملاتونین و دوپامین دخیل می‌باشد.