کوکشی

 کوکشی” الهام گرفتـــــــه شده از عروسک های دست ساز (ژاپنی) متعلق به قرن ۱۹ می باشد، که هر کدام یک معنی ویژه دارند. عطریات کوکشی با نگاهی به پیام های هر عروسک شکل گرفته است و هــر کدام بیشتر از یک عطر ساده می باشند و در اصل روایت گر داستان های ویژه اند: “ عشق ، شانس، دوستی، زیبایی و قدرت ” این عطرها مناسب سنین ۱۲ تا ۱۶ سال است. پیام ما در عطریات کوکشی یک هدیه، یک عروسک ویژه جهت کلکسیون نمودن است.

ادو توالت چری کوکشی 5 میلی لیتر
278,500 ریال194,950 ریال30%
موجود نیست
ادو توالت چری کوکشی 50 میلی لیتر + لاک
1,283,500 ریال898,450 ریال30%
موجود نیست
ادو توالت چری کوکشی 50 میلی لیتر + کیف پول
1,283,500 ریال898,450 ریال30%
موجود نیست
ست ادو توالت لوتوس کوکشی 50 میلی لیتر + لاک
1,283,500 ریال898,450 ریال30%
موجود نیست
ست ادو توالت لوتوس کوکشی 50 میلی لیتر + کیف پول
1,283,500 ریال898,450 ریال30%
موجود نیست
ادو توالت لیتچی کوکشی ۵۰ میلی لیتر + 2عدد لاک
1,257,300 ریال880,110 ریال30%
موجود نیست
ادو توالت لیتچی کوکشی 50 میلی لیتر  + لاک
1,283,500 ریال898,450 ریال30%
موجود نیست
ادو توالت لیتچی کوکشی 50 میلی لیتر  + کیف پول
1,283,500 ریال898,450 ریال30%
موجود نیست
ست ادو توالت كوكشی (5 تایی) ۵ میلی لیتر
1,379,000 ریال965,300 ریال30%
موجود نیست
ادو توالت چری کوکشی 50 میلی لیتر + 2 عدد لاک
1,379,000 ریال965,300 ریال30%
موجود نیست
ست ادو توالت لوتوس کوکشی 50 میلی لیتر + 2 عدد لاک
1,257,300 ریال880,110 ریال30%
موجود نیست
ادو توالت بامبو50میلی لیتر کوکشی
910,000 ریال637,000 ریال30%
موجود نیست
ست ادو توالت چری کوکشی 50 میلی لیتر + جا سوئیچی
1,283,500 ریال898,450 ریال30%
موجود نیست
ست ادو توالت تونکا کوکشی ۵۰ میلی لیتر + جا سوئیچی
1,283,500 ریال898,450 ریال30%
موجود نیست
ست ادو توالت لوتوس کوکشی 50 میلی لیتر + جا سوئیچی
1,283,500 ریال898,450 ریال30%
موجود نیست