ویتان

شرکت بین المللی ویتان فارمد از سال 2009 شاخه ای از این کمپانی جهانی در ایران تحت عنوان شرکت داروسازی ویتان فارمد ایران و تحت لیسانس شرکت دارویی ویتان فارما آلمان شروع به کار کرده است. این شرکت در زمینه های مختلف دارویی همانند endocrinology و gynecology و oncology فعالیت دارد.

کپسول ویتا گلوبین
275,000 ریال
موجود نیست
شربت کلسی کر ویتان 200 میلی لیتر
395,000 ریال
موجود نیست
قرص کلسی کر ویتان 30 عدد
470,000 ریال
موجود نیست
175,000 ریال
موجود نیست
370,000 ریال
موجود نیست
310,000 ریال
موجود نیست
0 ریال
موجود نیست
300,000 ریال
موجود نیست
کلسی ویت 90 عدد ویتان
0 ریال
موجود نیست
پرگ ویت 30 عدد ویتان
0 ریال
موجود نیست
0 ریال
موجود نیست
0 ریال
موجود نیست
260,000 ریال
موجود نیست