@shider_store  کاربر گرامی برای ارتباطات بیشتر در ایام نوروز می توانید صفحه اینستاگرام ما  را دنبال کنید 

نیکان فارما

برای توسعه یک استراتژی توانمند ما ابتدا بر روی سیاست های اخیر سازمان غذا و دارو در ایران تمرکز داریم. تولید دارو و واردات نیرو
مطابق با این اطلاعات، ما استراتژی های بازاریـابی و پیـش بینـی های خود را جـهت معـرفی موفق محصـولاتمان به کـار می گیریم. دپارتمان بازاریابی رستا ایمن دارو همه جوانب بازاریابی ،تبلیغ و ارتقا محصولات خود در بازار ایـران را در نـظر می گیرد. متخصصین وگروه نمایندگان پزشکی ما به خوبی آموزش دیده اند و متعهد به ارتقا کیفیت خدمات به جامعه پزشکان هستند.