@shider_store مارا در اینستاگرام دنبال کنید

نیکان فارما

برای توسعه یک استراتژی توانمند ما ابتدا بر روی سیاست های اخیر سازمان غذا و دارو در ایران تمرکز داریم. تولید دارو و واردات نیرو
مطابق با این اطلاعات، ما استراتژی های بازاریـابی و پیـش بینـی های خود را جـهت معـرفی موفق محصـولاتمان به کـار می گیریم. دپارتمان بازاریابی رستا ایمن دارو همه جوانب بازاریابی ،تبلیغ و ارتقا محصولات خود در بازار ایـران را در نـظر می گیرد. متخصصین وگروه نمایندگان پزشکی ما به خوبی آموزش دیده اند و متعهد به ارتقا کیفیت خدمات به جامعه پزشکان هستند.