لیزی

 

شرکت آرمان فارمد دارو بر اساس سیاست ها و اهداف خود نسبت به واردات محصولات مورد نیاز جامعه از شرکت های مطرح و بزرگ دنیا می نماید برند لیزی نیز توسط این شرکت به بازار عرضه شده است.