@shider_store مارا در اینستاگرام دنبال کنید

لنوس فارما

انسان و خواسته های آن، انسان و نگرانی های آنها.
لنوس فارما هدف خود را برای برآوردن انتظارات انسان ساخته است. ما به طور جداگانه به اجزای پزشکی یک فرد نگاه نمی کنیم، اما با نگاه کردن به کل فرد، از جمله درک ارزش های فیزیکی، تغذیه ای، محیطی، عاطفی، اجتماعی، معنوی و شیوه زندگی، آن را با تمامیت تجزیه و تحلیل می کنیم.

تمام این قطعات حرکت می کنند و بر توسعه محصولات ما تأثیر می گذارند. تعهد ما به این رویکرد جامع - همراه با آرزوی ضمنی ما برای ساختن زندگی سالم برای مردم - پایه و اساس موفقیت ما است. فلسفه شرکت این است که محصولات مبتکرانه را توسعه داده و به نیازهای پزشکی متداول بر اساس پزشکی مبتنی بر شواهد بپردازد.

جعبه دارو LENUS
ما متخصص در زمینه "غذا برای اهداف خاص پزشکی" هستیم
تخصص ما در زمینه اورولوژی / آندرولوژی، زنان، IVF و چشم پزشکی تمرکز می کنیم
 ما بر ارزشها تکیه می کنیم: کارآفرینی، مشارکت، تعالی