@shider_store مارا در اینستاگرام دنبال کنید

روزدارو

در سال 1342 هجری شمسی (1963 ميلادی ) جمعی از فارغ التحصيلان دانشکده داروسازی در ابقای رسالت حرفه ای و ملی و با اعتقاد راسخ به اولويت کيفيت دارو در نظام سلامت ، شرکت داروسازی روز دارو را تأسيس نمودند و به منظور تقويت رکن اعتقادی شرکت به موجب اساسنامه تا سال 1380 که شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبديل شد ، اجازه سرمايه گذاری فقط محدود به داروسازان بود.

پودر ا-آر- اس 5/20
ریال,0
موجود نیست
ریال,0
موجود نیست
Folic acid 1
ریال,0
موجود نیست
Folic acid 5
ریال,0
موجود نیست