ایزومیل

ایزومیل محصول شرکت ابوت هلند است. این محصول شیرخشکی است برپایه شیرسویا و حاوی پروتئین های سویا می باشد بنابراین پروتئین گاوی ندارد و میتوان برای شیرخوارانی که به پروتئین های گاوی حساس هستند از بدو تولد استفاده کرد همچنین این شیرخشک ها فاقد لاکتوز می باشند.