ایزومیل

ایزومیل محصول شرکت ابوت هلند است. این محصول شیرخشکی است برپایه شیرسویا و حاوی پروتئین های سویا می باشد بنابراین پروتئین گاوی ندارد و میتوان برای شیرخوارانی که به پروتئین های گاوی حساس هستند از بدو تولد استفاده کرد همچنین این شیرخشک ها فاقد لاکتوز می باشند.

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.